Zum Inhalt springen

Tee

Sencha Momiji 2022

■88-278 : Sencha Momiji 100g Pack ■10-351 : Teapot Set Kannon ■26-269 : Untersetzer Yoroke Shima rot ■22-327 : Untersetzer Holz Schwarz

Spring has come

Please enjoy!!! ■88-260 : Sencha Haru Honoka ■88-196 : Sencha Machiko ■88-396 : Sencha Machiko Premium with Sakura Mochi & Yomogi Daifuku

Shincha 2021

■88-119 : Shincha 88 ya no Tsuyu (88th nights dew) 100g pack ■88-177 : Shincha Yame Supreme 50g pack ■10-700: Teapot Kasane brown ■10-701: Coaster… 

Wishlist 0
Continue Shopping